คณิตศาสตร์ / สถิติ


แสดง:
เรียงลำดับโดย:
17 สมการเปลี่ยนโลก EQUATIONS THAT CHANGED THE WORLD -10%

17 สมการเปลี่ยนโลก EQUATIONS THAT CHANGED THE WORLD

"........... 17 สมการในหนังสือเล่มนี้ถือเป็นสมการที่มีบทบาทอย่างยิ่งและคงอยู่ในลิสต์ของผู้ที่เข้..

350.00฿ 315.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 315.00฿

AXIOMS :สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุด  -10%

AXIOMS :สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุด 

 หนังสือเล่มนี้สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเดินเข้าห้องสอบไว้อย่างครบถ้วน ก..

290.00฿ 261.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 261.00฿

CALCULUS AND REAL ANALYSIS PART A: ฉบับเน้นการพิสูจน์ (คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 40) -10%

CALCULUS AND REAL ANALYSIS PART A: ฉบับเน้นการพิสูจน์ (คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 40)

การเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส ต้องมีเนื้อหาพื้นฐานที่สำคัญเช่น ระบบจำนวนจริง ลำดับของจำนวนจริง ฟังก์ชัน..

375.00฿ 338.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 338.00฿

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1) -10%

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (EXPERIMENTAL DESIGN 1)

หนังสือการวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 1 (Experimental Designs 1) เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท แล..

280.00฿ 252.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 252.00฿

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2) -10%

การวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 (EXPERIMENTAL DESIGN 2)

หนังสือการวางแผนแบบการทดลอง เล่ม 2 เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาสถิติ สถ..

250.00฿ 225.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 225.00฿

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA 10   -10%

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA 10  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการทำวิจัย ถ้านักวิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูล..

260.00฿ 234.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 234.00฿

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย -10%

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย

หนังสือ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์” ได้จัดพิมพ์มาแล้วถึงครั้งที่ 21 มีการปรับปรุงเนื..

350.00฿ 315.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 315.00฿

การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย (1 BK./1 CD-ROM) -10%

การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย (1 BK./1 CD-ROM)

หนังสือการวิเคราะห์หลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย ถือว่าเป็นสถิติขั้นสูงที่มีความสลับซับซ้อนในการวิเคราะห์..

420.00฿ 378.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 378.00฿

การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS -10%

การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS

หนังสือการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS เป็นหนังสือที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนเพื่อให้นักวิจัย นิ..

320.00฿ 288.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 288.00฿

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS -10%

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS

หนังสือการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling ; SEM) เป็นการวิเคราะห์โมเดลในข..

210.00฿ 189.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 189.00฿

การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา -10%

การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา

หนังสือการแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา เล่มนี้ได้แต่งขึ้นเพื่อนำเสนอประโยชน์..

130.00฿ 117.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 117.00฿

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS) -10%

การแจกแจงเชิงสถิติ (STATISTICAL DISTRIBUTIONS)

หนังสือการแจกแจงเชิงสถิติได้ให้ข้อสรุปที่กะทัดรัดของข้อเท็จจริงและสูตรที่สัมพันธ์กับการแจกแจงความน่า..

150.00฿ 135.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 135.00฿

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล -10%

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

หนังสือ “การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล” เป็นหนังสือที่ครอบคลุมหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโ..

370.00฿ 333.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 333.00฿

การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย: การออกแบบ การวิเคราะห์ และการตีความหมาย -10%

การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย: การออกแบบ การวิเคราะห์ และการตีความหมาย

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (Advanced Resear..

169.00฿ 152.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 152.00฿

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 37 :โลกทฤษฎีจำนวน (NUMBER THEORY) -10%

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 37 :โลกทฤษฎีจำนวน (NUMBER THEORY)

หนังสือ โลกทฤษฎีจำนวน เล่มนี้เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนวิชา ทฤษฎีจำนวน ในระดับปริญญาตรีและนักเรียนท..

395.00฿ 356.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 356.00฿