คณิตศาสตร์ / สถิติ


แสดง:
เรียงลำดับโดย:

รวมสูตรติวคณิตพิชิต Admission และเตรียมตัวสอบ ม.4-5-6

หนังสือ รวมสูตร ติวคณิต! พิชิต ADMISSION และเตรียมตัวสอบ ม.4-5-6 เล่มนี้ได้รวบรวมสุตรคณิตศาสตร์ที่จำ..

250.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 250.00฿

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล -10%

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

หนังสือ “การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล” เป็นหนังสือที่ครอบคลุมหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโ..

370.00฿ 333.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 333.00฿

แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน -10%

แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้น เป็นหลักการโดยทั่วไป ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่..

140.00฿ 126.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 126.00฿

เลขคณิตพิชิตสมองเสื่อม เล่ม 5 -10%

เลขคณิตพิชิตสมองเสื่อม เล่ม 5

ไม่อาจปฎิเสธได้ว่าบางครั้งเรายังหลงลืมไปบ้าง กับสิ่งละอันพันละน้อยที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ..

185.00฿ 166.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 166.00฿

เทพคณิต พิชิตโจทย์ ม.ต้น :พีชคณิตไร้ขีดจำกัด -10%

เทพคณิต พิชิตโจทย์ ม.ต้น :พีชคณิตไร้ขีดจำกัด

หลังจากที่ผู้เขียนได้จัดทำหนังสือชุด “พิชิตโจทย์ปราบเซียน ม.ต้น” ออกมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แ..

235.00฿ 212.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 212.00฿

สูตรคณิตคิดลัดปลุกพลังสมอง เล่ม 2 -10%

สูตรคณิตคิดลัดปลุกพลังสมอง เล่ม 2

สร้างเสริมความสามารถให้รับมือกับทุกสถานการณ์ยากลำบากในชีวิตจริงได้อย่างทันท่วงที เมื่อต้องการ "ค..

155.00฿ 140.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 140.00฿

เลขคณิตฟิตสมอง เล่ม 3 : รวมโจทย์เลขคณิต พิชิตพลังสมอง -10%

เลขคณิตฟิตสมอง เล่ม 3 : รวมโจทย์เลขคณิต พิชิตพลังสมอง

“เลขคณิตฟิตสมอง รวมโจทย์เลขคณิต พิชิตพลังสมอง”เป็นเล่มที่สามในชุด เลขคณิตฟิตสมอง เน้นการฝึกพัฒนาสมอง..

180.00฿ 162.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 162.00฿

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS -10%

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS

หนังสือการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling ; SEM) เป็นการวิเคราะห์โมเดลในข..

210.00฿ 189.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 189.00฿

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA 10 -10%

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA 10

 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการทำวิจัย ถ้านักวิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูล..

260.00฿ 234.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 234.00฿

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 38 :เทคนิคการทำข้อสอบ IMO (INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD) -10%

คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 38 :เทคนิคการทำข้อสอบ IMO (INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD)

หนังสือ "เทคนิคการทำข้อสอบ IMO" เล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเตร..

325.00฿ 292.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 292.00฿

การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย: การออกแบบ การวิเคราะห์ และการตีความหมาย -10%

การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย: การออกแบบ การวิเคราะห์ และการตีความหมาย

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (Advanced Resear..

169.00฿ 152.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 152.00฿

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2) -10%

สถิติคณิตศาสตร์ 2 (MATHEMATICAL STATISTICS 2)

ไม่มีรายละเอียดสินค้า..

230.00฿ 207.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 207.00฿

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย -10%

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ :เน้นสำหรับงานวิจัย

หนังสือ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์” ได้จัดพิมพ์มาแล้วถึงครั้งที่ 21 มีการปรับปรุงเนื..

350.00฿ 315.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 315.00฿

แคลคูลัส 2 (CALCULUS II) -10%

แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)

หนังสือ แคลคูลัส 2 (CALCULUS II) เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 2 เนื้อหาภายในเล่..

290.00฿ 261.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 261.00฿

เลขคณิตพิชิตสมองเสื่อม เล่ม 4 -10%

เลขคณิตพิชิตสมองเสื่อม เล่ม 4

ไม่อาจปฎิเสธได้ว่าบางครั้งเรายังหลงลืมไปบ้าง กับสิ่งละอันพันละน้อยที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ..

185.00฿ 166.00฿ ราคาไม่รวมภาษี: 166.00฿