รีวิวหนังสือ “ในหลวงของเรา”

Posted by nstoremkt 21/12/2016 0 Comment(s) รีวิวหนังสือ,

 

 

 

ในหลวงของเรา

 http://bit.ly/2hluldF

คำจำกัดความเล่มนี้จาก #BOM : การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9 ที่ครบถ้วน น่าสนใจ และประณีตที่สุดอีกเล่มหนึ่ง

เสน่ห์ของเล่ม : ภาพประกอบสี ๔ ทั้งเล่ม ดำเนินเรื่องตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ ราชาภิเษก พระราชกรณียกิจ ในรูปแบบการ์ตูนสวยงามอ่านง่าย และเข้าใจง่าย น่าเก็บสะสมเพื่อให้ลูกหลานได้เห็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย

เกี่ยวกับ : หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งตลอดเวลานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทยอย่างมากมายจนหาที่สุดไม่ได้ สมกับพระราชปณิธานที่ปรากฎในพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งนอกจากแสดงถึงความจงรักภักดี และยังแสดงให้ทุกคนได้ตระหนักว่าพระองค์ทรงเสียสละเพื่อแผ่นดินมากเพียงใด

พลาดไม่ได้ในเล่ม : ในเล่มแบ่งเป็นเรื่องทั้งหมด 10 ตอน เช่น พระราชประวัติ ราชาภิเษก พระอัครศิลปิน โครงการพระราชดำริต่างๆ โดยเล่าเรื่องด้วยการ์ตูนทั้งเล่ม มีสอดแทรกด้วยประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

เหมาะกับใคร : บุคคลทั่วไป อ่านได้ทุกเพศทุกวัย เพราะดำเนินเรื่องด้วยการ์ตูนทำให้อ่านง่าย (ทำให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ)

……………..

ข้อมูลหนังสือ : http://bit.ly/2hluldF

ราคาปก : 159 บาท

จำนวนหน้า : 254

ชื่อผู้เขียน: สละ นาคบำรุง

ภาพประกอบโดย : สละ นาคบำรุง, มนัส หัสดำ, วีรนิตย์ แสงสว่าง, วัชระ สุขสมยา, มนต์พิศาภัส ฟ้าปโยชนม์, วิทยา เลี้ยงนิรัตน์, สุรินทร์ นาคบำรุง, ทักษิณา นาคบำรุง, คำรณย์ หึกขุนทด

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์

Leave a Comment