คืนสินค้า

ข้อกำหนด คำแนะนำ การคืนและเปลี่ยนสินค้า

    หากท่านพบสินค้าชำรุดหรือไม่ได้รับสินค้าจากการสั่งซื้อสินค้าบน Nstore เราจะทำการคืนเป็นรหัสเงินสด ตามมูลค่าจริงของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนของท่าน

โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดดังนี้ :

1. สินค้าชำรุด


    ต้องทำการส่งคืนสินค้าชำรุดภายใน 30 วัน พร้อมใบเสร็จ หรือหมายเลขคำสั่งซื้อ หรืออีเมล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้บน Nstore และใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนของท่านมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

     ถึง ฝ่ายบริการลูกค้า Nstore ชั้น 29
     บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
     1858/123-124 ชั้น 29 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
     กทม. 10260 ประเทศไทย

     หมายเลขสั่งซื้อ : ………………………………………………………

     อีเมล์ที่ลงทะเบียน : ……………………………………………………
    
    หลังจากได้รับสินค้าชำรุดของท่านแล้ว เราจะทำการคืนเป็นรหัสเงินสด ไปยังอีเมล์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้บน Nstore ตามมูลค่าจริงของสินค้ารวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน ภายใน 3 วันทำการ ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าใหม่ หรือเลือกสินค้าอื่นๆทดแทนโดยใส่รหัสเงินสดที่ได้รับและไม่มีค่าจัดส่ง!

2. ไม่ได้รับสินค้า

    หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 45 วัน หลังจากสั่งซื้อสินค้าบน Nstore โปรดแจ้ง info@nstore.net พร้อมใบเสร็จ หรือหมายเลขคำสั่งซื้อ หรืออีเมล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้บน Nstore 
    หลังจากที่เราได้รับเรื่องของท่านและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการคืนเป็นรหัสเงินสด ไปยังอีเมล์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้บน Nstore ตามมูลค่าจริงของสินค้า ภายใน 3 วันทำการ ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าใหม่ หรือเลือกสินค้าอื่นๆทดแทนโดยใส่รหัสเงินสดที่ได้รับและไม่มีค่าจัดส่ง!

 

โปรดกรอกแบบฟอร์ม ด้านล่างเพื่อขอหมายเลข RMA.


ข้อมูลคำสั่งซื้อ


ข้อมูลสินค้า & เหตุผลการคืน

ฉันได้อ่านและยอมรับใน นโยบายการคืนสินค้า