นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้จะอธิบายถึงการรักษาข้อมูลของเว็บไซด์ NSTORE 


ที่เราเก็บรวบรวมเมื่อคุณใช้บริการของเรา (รวมเรียกว่า " บริการ NSTORE ") 

ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ("ข้อมูลส่วนตัว") โดยการใช้บริการ NSTORE 

คุณจะต้องยอมรับการปฏิบัติที่อธิบายไว้ที่นี่

นโยบายนี้ไม่ได้นำไปใช้กับการปฏิบัติของ บริษัท ที่ NSTORE 

ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือบุคคลที่ NSTORE ไม่ได้จ้างหรือจัดการ 

รวมทั้งผู้ปฏิบัติการเว็บไซต์ที่คุณอาจเข้าไปเยี่ยมชมก่อน 

หรือหลังจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ NSTORE และเจ้าของ 

หรือสำนักพิมพ์ของนิตยสารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ("สิ่งพิมพ์") ที่ซึ่งคุณซื้อ, 

ดาวน์โหลด หรือการเข้าถึงผ่านบริการ NSTOREข้อมูลที่เราเก็บ


NSTORE เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ 

ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านซอฟแวร์ของเราดังต่อไปนี้:

ข้อมูลที่คุณให้เรา

เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลที่คุณใส่ในเว็บไซต์ของเราหรือให้เราในลักษณะอื่นๆข้อมูลการลงทะเบียน:


 เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับการรับบริการ NSTORE เราขอให้คุณให้ข้อมูล 

ที่ติดต่อพื้นฐาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล์ข้อมูลอาสาสมัคร:


เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ 

เมื่อคุณให้ข้อเสนอแนะ, ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเนื้อหา หรืออีเมล์ของคุณ, 

ตอบแบบสำรวจ หรือการสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้าของ NSTORE

รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลบางประเภท เมื่อใดก็ตามที่คุณโต้ตอบกับเราผ่านทาง 

NSTORE.net หรือซอฟแวร์เครื่องอ่าน NSTOREการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์:

 เราได้รับข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ จากเบราว์เซอร์ของคุณ 

เช่นเดียวกับอุปกรณ์มือถือของคุณ

อ้างอิง เส้นทาง และข้อมูลการทำงานของเว็บไซต์:

นอกจากนี้เรายังอาจบันทึก URL ที่คุณเชื่อมโยงเพื่อเข้าสู่ NSTORE.net, 

เส้นทางผ่านของคุณ และจากเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลอื่น ๆ 

ที่ได้รับการยอมรับการติดตามโดยทั่วไป


 


การส่งอีเมลและอัตราการเปิด:


เพื่อช่วยให้อีเมล์ของเรามีประโยชน์และน่าสนใจมากขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่า 

เรามีการส่งมอบสิ่งพิมพ์ที่คุณสั่ง เรามักจะได้รับการยืนยันเมื่อคุณได้รับและ / 

หรือเปิดอีเมล์จาก NSTORE


 

การติดตั้งซอฟท์แวร์การดาวน์โหลดไฟล์และการเข้าถึงการพิมพ์:


เมื่อคุณติดตั้งเครื่องอ่าน NSTORE หรือดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ 

เราอาจบันทึกเมื่อแต่ละไฟล์เมื่อเริ่มต้นถ่ายโอนและสิ้นสุดและข้อผิดพลาดใด ๆ  

ที่ขัดขวางการถ่ายโอน โดยซอฟแวร์เครื่องอ่าน NSTORE ยังบันทึก 

ไม่ว่าคุณจะดาวน์โหลดและเข้าถึงได้ตีพิมพ์ที่ให้ไว้หรือไม่


 


ข้อมูลที่ได้จากแหล่งอื่น ๆ


เราอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น ๆ , เพิ่มข้อมูลในบัญชีของเรา 

และรักษามันให้สอดคล้องกับนโยบายนี้


 

ลูกค้าและข้อมูลการสั่งซื้อจากคู่ค้าของเรา:


ถ้าคุณสั่งซื้อสิ่งพิมพ์โดยตรงกับสำนักพิมพ์ หรือคู่ค้าของ NSTORE 

ซึ่งที่เราให้ปฏิบัติตามหรือบริการอื่น ๆ ข้อมูลบัญชีของคุณ และข้อมูลการสั่งซื้อ 

จะถูกส่งมาให้เรา


การส่งมอบการปรับปรุงและข้อมูลที่อยู่:


เราอาจจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อจากบุคคลที่สาม 

เพื่อแก้ไขบันทึกของเรา และปฏิบัติตามคำสั่งของคุณ 

หรือส่งมอบการสื่อสารกับคุณ


ประชากรและข้อมูลการซื้อ:


เราอาจจะอ้างอิงแหล่งที่มาอื่น ๆ ของข้อมูลประชากร และข้อมูลการซื้อ 

เพื่อที่จะช่วยให้คุณสื่อสารตรงเป้าหมายและผลประโยชน์มากขึ้น

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร


NSTORE ใช้ข้อมูลนี้:


- ส่งสิ่งพิมพ์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คุณสั่งซื้อ หรือที่ถูกส่งให้คุณเป็นตัวอย่าง 

  หรือเพื่อแก้ปัญหา

- ตรวจสอบการเข้าถึงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาและข้อมูลบัญชีของคุณ

- ตรวจสอบว่าคุณตอบสนองความต้องการขั้นต่ำของระบบสำหรับการใช้บริการ NSTORE

- ช่วยให้คุณปรับแต่งเนื้อหาและคำแนะนำ ตัวเลือกการต่ออายุ 

   และโปรโมชั่นที่ตรงเป้าหมาย

- บริการการร้องขอการสนับสนุนลูกค้าของคุณ

- ขอให้คุณมีส่วนร่วมในการสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

- อัพเกรดผลิตภัณฑ์ให้คุณ

- ทำความเข้าใจบนพื้นฐานที่ไม่ระบุชื่อ และรวบรวมวิธีการบริการ NSTORE 

  จะถูกใช้รวมทั้งการเข้าชมเว็บและรูปแบบการอ่าน 

  เพื่อให้เราอาจจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง

  ดูด้านล่างสำหรับรายละเอียดของการปฏิบัติของ NSTORE เกี่ยวกับการสื่อสารอีเมล์ 

  ไปยังผู้ใช้ของเรา 

  และวิธีการปรับปรุงการตั้งค่าของคุณเกี่ยวกับการสื่อสารอีเมลดังกล่าว

  


วิธีการที่เราแบ่งปันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม


เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ดังนี้


สำนักพิมพ์และคู่ค้า:


NSTORE อาจให้สำนักพิมพ์และร้านค้าอื่น ๆ สำหรับผู้ที่ NSTORE 

ขายหรือจำหน่ายสิ่งพิมพ์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ 

ในการเชื่อมต่อกับหรือเป็นสิ่งที่จำเป็น 

เพื่อตอบสนองการร้องขอของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา 

โปรแกรมหรือบริการหรือเพื่อตอบสนองการทำงานทางธุรกิจหลักอื่น ๆ 

ในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ

ตน


ตัวแทน:


เราอาจจ้าง บริษัท อื่น ๆ และบุคคลที่จะทำหน้าที่ในนามของเรา 

เช่นการปฏิบัติตามคำสั่งส่งอีเมล, 

การประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและการให้บริการลูกค้า 

พวกเขาจะได้รับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของพวก

เขา แต่อาจจะไม่ใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ


 

คุ้มครอง NSTORE.net และอื่น ๆ :


เราปล่อยบัญชีและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ  

เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดตัวมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ในการบังคับใช้ 

หรือใช้เงื่อนไขบริการของเราหรือข้อตกลงอื่น ๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิทรัพย์สิน 

หรือความปลอดภัยของ NSTORE, ผู้ใช้ของเรา หรือคนอื่น ๆ


การถ่ายโอนธุรกิจ:


NSTORE 

อาจโอนข้อมูลที่เก็บรวบรวมรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในการเชื่อมต่อกับการทำธุรกรรม 

รวมธุรกิจหรือการขายทั้งหมด หรือสินทรัพย์ของ บริษัทส่วนใหญ่ 

คุณรับทราบว่าการโอนดังกล่าวอาจเกิดขึ้น และทุกการซื้อของ NSTORE ใด ๆ 

อาจจะยังคงที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้


 

บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้:


 

ด้วยความยินยอมของคุณ 

เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีกับบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ 

ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เราคิดว่าอาจจะเป็นที่สนใจของคุณเพื่อให้คุณ

สามารถได้รับข้อมูล หรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น 

คุณอาจมีการปรับปรุงการตั้งค่าของคุณ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลร่วมกันของเรา 

เพื่อการนี​​โดยการเลือกในพื้นที่บัญชีของคุณที่เว็บไซต์ NSTORE 

บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้อาจใช้ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ

ตัวเอง


ด้วยความยินยอมของคุณ:


นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นที่คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ก่อนที่จะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามใด ๆ 

ของเราและคุณจะมีโอกาสที่จะเลือกที่จะไม่ใช้ข้อมูลร่วมกัน


 

NSTORE 


ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อรวมทั้งข้อมูลโดยรวมที่ได้

มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่จะแจ้งให้ผู้เผยแพร่ คู่ค้าและผู้สนใจอื่น ๆ 

เช่นพฤติกรรมการใช้งาน หรือลักษณะของฐานผู้ใช้ของ NSTORE; 

และเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไปอื่น ๆการสื่อสารส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้ของเรา NSTORE จะไม่ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ 

แต่เราจะส่งการสื่อสารทางอีเมล์กับผู้ใช้ของเรา 

ในการเชื่อมต่อกับการให้บริการของ NSTORE ต่อไปนี้แสดงประเภทของอีเมล์ NSTORE 

ส่งไปยังผู้ใช้ของเรา และทางเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับการที่จะได้รับข้อความ

ข้อความที่จำเป็นในการสั่งซื้อบริการคุณวางสำหรับสิ่งพิมพ์และผลิตภัณฑ์จริงโดย 

NSTORE:


NSTORE จะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบความพร้อมของแต่ละปัญหา 

นิตยสารหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คุณสั่งซื้อโดยตรงจาก NSTORE 

หรือจากหนึ่งในสำนักพิมพ์ของเรา หรือคู่ค้าการค้าอื่น ๆ 

นอกจากนี้เรายังอาจส่งการสื่อสารที่คุณเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณ 

เช่นการส่งเสริมให้คุณจ่าย สำหรับการตัวเลือกการต่ออายุอัตโนมัติ 

หรือต่ออายุการเป็นสมาชิกของคุณ

ข้อความที่จำเป็นในการให้บริการบัญชี NSTORE คุณ:


NSTORE อาจส่งผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่ ด้วยอีเมลที่อบอุ่น 

เช่นเดียวกับข้อความยืนยันการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ที่คุณสั่งโดยตรงที่ NSTORE.net; 

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงบัญชีของคุณ เชิญท่านเข้าร่วมในการสำรวจลูกค้า; 

และแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

หลักของเรา


ข้อความทางการตลาดเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่คุณได้รับ:


เราอาจจะส่งข้อความการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ที่คุณได้รับ 

เช่นการส่งเสริมให้คุณซื้อเล่มเดียวเพิ่มเติม หรือสมัครสมาชิก


ข้อความทางการตลาดถ้าต้องการจาก NSTORE:

ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกบางครั้งก็อาจจะได้รับข้อมูลหรือโปรโมชั่นพิเศษจาก NSTORE 

เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เพิ่มเติม สินค้าและบริการ 

คุณอาจมีการปรับปรุงการตั้งค่าของคุณเกี่ยวกับการได้รับข้อความดังกล่าวโดยการ

เลือกออกในพื้นที่ของบัญชีของคุณที่เว็บไซต์ NSTORE


 

ข้อความทางการตลาดถ้าต้องการจากบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้:


- ด้วยความยินยอมของคุณ NSTORE อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

  (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ) 

   กับบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอาจได้รับข้อมูล 

   หรือโอกาสจากพวกเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและบริการที่พวกเขา 

   นำเสนอ 

   คุณอาจมีการปรับปรุงการตั้งค่าของคุณโดยการเลือกในพื้นที่ของบัญชีของ

   คุณที่เว็บไซต์ NSTORE

- เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลของคุณ 

- หากต้องการตรวจสอบหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

   หรือที่จะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมลของคุณหรือการตั้งค่าเกี่ยวกับวิธีการที่เราแบ่งปัน

    ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่บัญชีของคุณในพื้นที่ของ NSTORE.net

- ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการจะปิดบัญชีของคุณส่งอีเมลไปที่ info@nstore.net  

   ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้งานของเรา 

   และจะถูกลบออกสมมติว่าคุณเป็นปัจจุบันมีภาระผูกพันการชำระเงินทั้งหมด

    ที่ NSTORE 

    ไม่เชื่อว่ามันมีเหตุผลที่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวดำเนินการตามกฎหมาย

    ที่ค้างอยู่ใด ๆ และที่เราอยู่ภายใต้การอื่น ๆ 

    ภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว 


โปรดทราบว่าการสมัครสมาชิกไม่ได้ผลใด ๆ 

ที่อาจจะถูกยกเลิกโดยไม่ต้องคืนเงิน 

และคุณจะต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อที่จะใช้บริการ NSTORE 

มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อขอรับเงินคืนจากผู้ประกอบการค้าหรือ 

NSTORE ที่เหมาะสม


การรักษาความปลอดภัย


- NSTORE 

ใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและในปัจจุบันในการปกป้องข้อมูลส่วน

บุคคลของคุณ 

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลอยู่หลังไฟร์วอลล์ที่หลากหลายและเข้า

ถึงได้เฉพาะผู้มีอำนาจ เราไม่ได้เข้ารหัสปกติการประชุมเว็บ 

แต่การส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ของบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่ใช้ 

Secure Sockets Layer (SSL) ซอฟแวร์ซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลที่คุณใส่ 

รหัสผ่านและข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลแล้วของเราในการเ

ข้ารหัสรูปแบบที่สามารถอ่านได้ที่ไม่ใช่มนุษย์ (หมายเหตุ:.. 

ถ้าคุณเป็นไปตามมาตรฐาน PCI DSS 

คุณไม่ควรจะได้รับการจัดเก็บหรือการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตหากคำสั่งนี้เกี่ยว

ข้องกับวิธีการประมวลผลการชำระเงินของคุณจัดการข้อมูล andsecures 

บัตรเครดิตนี้ควรจะสะท้อนให้เห็นในนโยบายนี้)


- เด็ก ๆ 


- NSTORE ไม่ได้เก็บรวบรวมทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม


แจ้งการเปลี่ยนแปลง


เมื่อเวลาผ่านไป, NSTORE 

อาจปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะให้มันถึงวันที่มีผลิตภัณฑ์ NSTORE 

และบริการ วันที่ปรับปรุงจะใช้ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่าสุด 

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว NSTORE 

โดยตรงจะมีผลต่อวิธีการที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราจะแจ้งให้คุณทราบ

โดยโพสต์แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของเราและโดยการส่งอีเมลให้คุณมีโอกาสที่

จะเลือกออกจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากเราแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น, 

คอลเลกชันของเราและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปตามนโยบายควา

มเป็นส่วนตัวมีผลในเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม


วิธีการติดต่อเรา


หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือเราใช้

ข้อมูลของคุณโปรดส่งอีเมล์ info@nstore.net หรือใช้อยู่ต่อไปนี้:


NSTORE.net

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1858/123-124 ชั้น 29 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ บางนา กทม. ประเทศไทย

10260

เบอร์โทรศัพท์: +66 2338 3696, +66 2338 3824

เบอร์มือถือ: +66 92 950 6448

แฟกซ์: +66 2338 3986

อีเมล์: info@nstore.net